Въведете населено място за проверка на график планови ремонти.

За вашите предложения за подобряване на услугата по предоставяне на информация за аварии и планови прекъсвания, моля пишете на zaklienta@cez.bg.